Werkzaamheden

Bomen zagen en versnipperen van takken

        

 

Grondwerken

Frezen, spitten, kopeggen en gras inzaaien

         

 

Bermen en sloten bewerken

Klepelen, maaikorven

Kaswerk